Anunț ședință de Consiliul Local 28.12.2023

Anunț ședință de Consiliul Local 

Anunț şedinţă ordinară pentru  data de 28.12.2023, ora 1300, ale cărei lucrări se vor desfășura în sala mare de şedinţe din sediul Primăriei comunei Feleacu, situat în sat Feleacu,  nr. 131