Anunț ședință CL 31.01.2024

Se anunță convocarea Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru  data de 31.01.2024, ora 13:00, ale cărei lucrări se vor desfășura în sala mare de şedinţe din sediul Primăriei comunei Feleacu

Proiecte HCL