Anunț concurs posturi - 18.12.2023

Primăria comunei Feleacu, cu sediul în sat Feleacu nr.131, județul Cluj, tel: 0264237097, site: www.comunafeleacu.ro organizează concurs de recrutare, în data de 18.12.2023, în temeiul dispoziţiilor art. IV alin. (2) lit. a) din OUG nr. 34/2023 şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, pentru ocuparea pe o perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție:

  •   1 post inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul Urbanism și Investiții;
  •   1 post inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul Registru Agricol și Fond Funciar;

- data, ora și locația desfășurării probei scrise: 18.12.2023, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Feleacu, sat Feleacu nr. 131, județul Cluj, Sala mare de ședințe;

 - interviul se va susține în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

 - perioada de depunere a dosarelor: 16.11.2023 – 05.12.2023 de luni pana joi intre orele 8-15 si vineri intre orele 8-12, la sediul Primariei comunei Feleacu.

Documente:

ANUNȚ